Εάν είστε οργανωτής μαθήματος ή εκπαιδευόμενος σε σεμινάρια, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο CoSy για να αποθηκεύσετε την παραγγελία σας στο ιστορικό παραγγελιών σας. Εάν οργανώνετε ή συμμετέχετε σε ένα σεμινάριο του ERC, θα έχετε επιπλέον έκπτωση όταν συνδεθείτε. Η έκπτωση στα εγχειρίδια δεν ισχύει για μαθήματα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σεμιναρίων Τραύματος.