Zadaný certifikát je pravým certifikátem ERC pro BLS Kandidát na instruktora, platný od 08 March 2024 do 08 March 2027.

Číslo certifikátu: ERC-626-231200
Jméno: Pavel SUDZINA
Datum narození: 20/09/1963


Nová kontrola certifikátu